חשבות וניהול כספים במיקור חוץ

ליווי פיננסי ,הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים בניהולה של רו"ח חגית שוקר – עם למעלה מ 18- שנות ניסיון, רואת חשבון מוסמכת ומלווה פיננסית עבור מגוון סוגי תאגידים ומרכזי רווח גדולים. מרצה בקורסי התמ"ת ומתנדבת בעמותת פעמונים לכלכלת המשפחה. ליווי פיננסי, חשבות וניהול כספים במיקור חוץ (Outsourcing), במשרדנו או במשרדי הלקוח, עפ"י צרכי הלקוח.

המטרה שלנו:
לתת לך, כבעל עסק קטן או בינוני להגדיל את רווחיות העסק שלך באמצעות הפקדת הניהול הפיננסי של העסק בידי רואת חשבון מוסמכת. למזער את חשיפת העסק לסיכונים פיננסיים ולאפשר לך להתמקד בניהול התפעולי, בשיפור ביצועים והגדלת תפוקות העסק. היתרונות: • חשבות וניהול הכספים של העסק שלך מנוהלים על ידי רואת חשבון מוסמכת ע"י מועצת רואי החשבון וחברת לשכת רואי החשבון בישראל • חסכון העלות הגבוהה )הישירה והעקיפה( הכרוכה בהעסקת רו"ח בתפקיד חשב ומנהל כספים (בין 15-25 אלפי ₪ לחודש( • מזעור החשיפה לסיכונים פיננסיים כתוצאה מהעדר ניהול פיננסי מקצועי ושוטף לעסק • שחרור זמנו היקר של בעל העסק או המנכ"ל לניהול ולהגדלת רווחיות העסק • קבלת החלטות ניהוליות בזמן אמת מבוססות על בקרה ועדכון שוטפים על ההתנהלות הכספית ועל תזרים הכספים של העסק.
עבור עסקים קטנים ובינוניים, בהם רוב הניהול השוטף מרוכז בידי בעל העסק עצמו, חשוב להיעזר בליווי פיננסי מגורם מוסמך. על מנת לאפשר לך להשקיע את מרבית זמנך ומרצך בפיתוח ובניהול, ועדיין להיות מעודכן בזמן אמת במכלול ההתנהלויות הפיננסיות של העסק שלך, מוטב לך להפקיד את הניהול הפיננסי והמעקב אחרי כספי העסק שלך בידי פיננסיקל.
אנחנו מספקים:

• ניהול תזרים מזומנים שוטף וחזוי. • התקציב כמפת דרכים פיננסית.
• דו"חות כספיים פנימיים תפעוליים שוטפים. • בקרה ופיקוח על מערך הנהלת החשבונות.
• ייצוג והתנהלות מול הבנקים.

א. תזרים מזומנים – ניהול כספים שוטף וחזוי

1. בניית תקציב מזומנים שנתי: יכלול את כל הכנסות והוצאות המזומנים הצפויים לעסק - הלוואות, הוראות קבע, שיקים יוצאים, נכנסים, וכו`.
2. ניהול תזרים מזומנים שוטף – כולל התאמות בנק שוטפות, בחינת הפעילות בפועל בבנק לעומת הפעילות שתוכננה מראש (תקציב המזומנים).
שליטה מלאה בכל כספי העסק, היום ובעתיד הקרוב.

– קבלת החלטות ניהוליות חשובות בזמן אמת. לדוגמא: כמה כסף לשלם לספקים? מתי לשלם לספקים? איך ומתי לגבות? וכו`.
– היכולת של העסק להוציא לאור השקעות רצויות ומימוש יעדים.
– מתי לקחת מימון זר (הלוואות)?
– ניהול אשראי וכושר החזר להלוואות בהתאם למסגרות האשראי העומדות לרשות העסק.
– איך ומתי לגבות מלקוחות?

ב. התקציב כמפת דרכים פיננסית

ביצוע תקציב לעסק כולל את היעדים הרצויים ומהווה תכנית עבודה שנתית. התקציב הינו בסיס להשוואה בין הפעילות שתוכננה לפעילות בפועל, הדבר תורם להגברת המוטיבציה, הגברת החשיבה הכלכלית ובפועל לשיפור הרווחיות וביצועי העסק. כמו כן התקציב מהווה כלי פיקוח ובקרה חשוב ובאופן עקיף הוא גם מהווה מעין "כתב התחייבות" של הנהלת העסק להגיע לביצועים גבוהים.

ג. דו"חות כספיים פנימיים תפעוליים שוטפים

דו"ח חודשי או רבעוני המעיד על הרווחים של העסק באופן שוטף ובזמן אמת. הדוחות מאפשרים קבלת החלטות ניהוליות חשובות במהלך התקופה הנוכחית והתאמת המשך פעילות העסק. דו"חות אלו משקפים גם את האופן בו מתבצע התקציב, "מפת הדרכים" שלנו. הדו"חות השוטפים מהווים בקרה שוטפת על מערך הנהלת החשבונות ויאפשרו ניתוח היחסים הפיננסים של העסק ביחס לגיל ולבגרות העסק וכו`.