בעלי עסקים רבים מוצאים עצמם מותשים ועייפים מלקיחת הלוואות ועוד הלוואות.
הם לוקחים בעיקר הלוואות קטנות בתדירות גבוהה שבסופו של דבר הופכות להתחייבויות גדולות!
שיטה זו גורמת לבעל עסק, לעבוד לשם גיוס כספים לפירעון ההלוואות קודמות ומימון תשלומים שוטפים כמו משכורות לעובדים, תשלומים למוסדות, תשלומים לספקים במקום לעסוק בפיתוח העסק. שיטה זו מעידה על ניהול אשראי לא נכון, כאשר העסק צורך אשראי זמין "פה ועכשיו".

להתנהלות זו ישנן השלכות על הניהול התקין של העסק

למה זה גורם ?

 • מסגרות האשראי מוגדלות ומנוצלות תמיד.
 • הסכום המשולם להחזר הלוואות הולך וגדל.
 • גודל החוב אינו מצטמצם אלא גדל.
 • רדיפה אחר הכסף במטרה לשרוד גורמת למצב של דשדוש ונסיגה כלכלית.
 • הזמן והמשאבים בעסק מתבזבזים ויוצרים מתח ואי שקט כללי.
 • פגיעה במוטיבציה וביכולתו של מנהל או בעל העסק לנהל את העסק.
 • נפגעת היכולת לתת שירות טוב ללקוחות.
 • נפגעים היכולת והפוטנציאל להרחבת הפעילות.
 • נפגע אופן קבלת החלטות כלכליות–טעות אחת יכולה לגרום לקריסה סופית.

הדילמה הפיננסית: 
מצד אחד צורך ממשי ללקיחת אשראי מהיר ומצד שני ריבוי מקורות הלוואה זמינים

היוצרים מעגל קסמים  בשל חוסר תכנון , ניתן להימנע ממנו בעזרת תכנון מדויק.

כיצד מפסיקים את מלחמת ההתשה לביקוש אשראי?
לרוב ישנן שתי אפשריות:
הדרך הקשה יותר – הבנק ביוזמתו "סוגר את הברז"- הבנק מפסיק לתת הלוואות כפי שנתן עד היום וכל אופציות המימון נסגרות. זה יכול להיות בעקבות  החלטה של מנהל הבנק הנוכחי  ,החלפת מנהלי הבנקים בין סניפי הבנק , ועוד.
הדרך המומלצת –  להכניס שכל לניהול הפיננסי ולא לתת למציאות לנהל , אלא לנהל את המציאות בחכמה- תחילה לקבל החלטה שרוצים להפסיק את שיטת קבלת האשראי  כפי שהייתה נהוגה עד היום! לבחון את הצורך לקחת הלוואה בצורה חכמה שתבריא ותצמיח את העסק ותקטין את גובה החוב על פני הזמן .

5 הצעדים לניהול אשראי נכון

 1. בחינה מדויקת של סכום ההלוואה הנדרש בהתאם לצורכי העסק על פי החוב קיים היום ועל פי התזרים החזוי .
 2. לוודא שהסכום האשראי הנדרש כולל סכום שמיועד לפיתוח העסק ולא רק לסגירת החובות הקיימים על פי התזרים החזוי.
 3. לבחון ולהתאים את יכולת ההחזר של ההלוואה הלכה למעשה ותקצוב ההחזר בתקציב המזומנים החזוי.
 4. קביעת העיתוי המתאים ללקיחת ההלוואה -הלוואה לוקחים באופן מתוכנן עפ"י צורך שיהיה ולא עפ"י הצורך שקיים "פה ועכשיו"!
  עסק העובד על פי תכנון מסודר יכול מבעוד מועד לצפות את הצורך לאשראי נוסף ולהיערך בהתאם .
 5. עבודה עקבית על פי תכנית פעולה תוך ביצוע מעקב ובקרה ובחינת יכולת ההחזר מעת לעת והתאמת האשראי בהתאם .

לסיכום
אפשר וצריך לעשות לנהל את האשראי באמצעות סדר ותכנון, עבודה נכונה תאפשר אבחון הצורך בלקיחת אשראי יעיל שימנף את העסק להצלחה.  
ניהול מערך הפיננסי מתאים יבטיח עבודה נכונה באופן שוטף כך שהתקבולים יספיקו לתפעול שוטף, לפיתוח תמידי של העסק, להחזר הלוואות והתחייבות , למשיכת רווחים לבעלי העסק .
ניהול השוטף מגן על העסק לאורך שנים ,מקנה שקט בטחון כלכלי, יכולת לקבל החלטות נכונות, להביא לקוחות חדשים, מוצרים חדשים, לשמר לקוחות, לפנות זמן לחשיבה כלכלית ויצירתית של בעל העסק!

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.