הלוואות הן לעסקים קטנים והן לעסקים בינוניים דרך הבנקים אשר זכו במכרז:
בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק מרכנתיל ובנק אוצר, וללא קשר לבנק בו מנוהל חשבון הבנק השוטף.

הלוואות מועמדות באמצעות הבנקים לחברות ועסקים ישראליים, אשר עפ"י בדיקת הקרנות ישנה הצדקה כלכלית לקיומם והם בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים בישראל, ועפ"י החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

הלוואות אלו ניתנות למטרות הבאות:
א. הרחבת עסק קיים. ב. פיתוח או תפעול שוטף (הון חוזר). ג. פירעון הלוואה /אשראי שלא יעלה על 50% מהיקף ההלוואה הנערבת ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.

ההלוואות ניתנות מאחד מארבעת המסלולים הבאים:

א. מסלול הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
ב. מסלול השקעות הרחבת עסקים קיימים,. ניתן לקבל הלוואה גם לצורך רכישת עסק קיים.
ג. מסלול עסקים בהקמה מתן הלוואה לעסקים חדשים.
ד. הלוואות של עד 100,000 ₪ מתן הלוואות בהיקף של עד 100 אלף ₪ לעסקים זעירים.

פיננסיקל - פתרונות מימון מלווה בגיוס אשראי לעסק חדש או קיים, בתהליך מדוקדק על פי דרישות הקרנות המדינה ובהתאם ליכולת העסק שלך. קרנות המימון במדינה המסייעות לעסקים חדשים והרחבת פעילות קיימת . הלוואות ל - 5 שנים, עם אופציית גרייס .
ריביות נמוכות. בטחונות זמינים. ליווי צמוד ומקצועי כל הדרך להלוואה .
אופציה לליווי ניהול כספי גם לאחר קבלת ההלוואה.