מידי יום ויום אני שומעת את האמירה:
"העסק טוב, מרוויח, יש עבודה קשה, הלקוחות מרוצים ואף ממליצים,
העסק בצמיחה, הרו"ח אומר שהעסק מרוויח אבל אני לא רואה את הכסף! חשבון הבנק במינוס קבוע בגובה מסגרת האשראי ואני מוצא את עצמי במצב של לקיחת הלוואה ועוד הלוואה בתדירות גבוהה.
הלוואה שמיועדת לכיסוי הגרעון ולא לפיתוח העסק…"

אז למה זה קורה ?

חשוב לדעת כי, דוח רווח והפסד שבונה רואה החשבון הוא עפ"י כללים חשבונאים מקובלים וחשובים.

יחד עם זאת, ישנם מרכיבים נוספים, אותם יש לקחת בחשבון.
לשלב במסגרת פעילות העסק השוטפת מרכיבים שהם בגדר הפעילות השוטפות של העסק אך אינם באים כלל לידי ביטוי בדוחות הרווח וההפסד החשבונאי ואו שהם באים לידי ביטוי בעיתוי אחר.

זו הסיבה להיווצרות הפערים ביו הרווחים החשבונאיים לבין זרימת הכספים פנימה והחוצה מקופת העסק,
הלכה למעשה!

לדוגמא:
– הלוואות לכיסוי ההתחייבויות והגירעונות
– השקעות ברכוש קבוע, כגון:
  – תשלומים לספקים לפי תנאי אשראי ולא בהכרח לפי היקף הקניות
  – תשלום לספקים עבור מלאי שטרם נמכר

רצוי כי מנהל העסק יקח בחשבון את המרכיבים השונים, בזמן הנכון ובהתאם לסכום הנכון.
כך יוכל לוודא שהעסק מייצר רווח תזרימי במקום גירעון.

מה ניתן לעשות ?
כל מנהל עסק יכול ללמוד כיצד לבנות תזרים מזומנים. ידיעת הכללים לבניית תזרים מזומנים, תסייע למנוע גירעונות ותקנה את היכולת לבצע בקרה על הדוחות החשבונאים.

תגובה אחת

  1. תכנית ביצוע – מפת הדרכים של העסק שלך | פיננסיקל – חשבות וניהול כספים הגב

    […] העסק מנקודת המבט של בעל העסק היא שונה מנקודת המבט של רשויות המס. מכאן שעלינו לשנות […]

השארת תגובה